Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J.T. Blom

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J.T. Blom "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid Commissie ongewenst gedrag
Instantie
GSJ Lindenhout
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
De Brouwerij (school voor voortgezet speciaal onderwijs)
Plaats
Zetten
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid/plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie
Instantie
Ambulatorium OGH
Plaats
Zetten
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
09-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-03-1989
Datum eind
31-12-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
03-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
27-02-1984
Datum eind
09-03-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)