Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. Klein Egelink

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. Klein Egelink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Adviezen voor gemeenten op gebied van sociale zaken
Instantie
Regionaal Coordinatiecentrum Fraudebestrijding
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Regionaal Coordinatiecentrum Fraudebestrijding
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwarencommissie
Instantie
Gemeente Venray
Plaats
Venray
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Marienburggroep
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Opleidingen sociaal recht juridische opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
31-05-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-10-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)