Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.Chr.A. Walda

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.Chr.A. Walda "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen
Instantie
Akkerbouwproductschappen
Plaats
Wageningen
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter arbitragecommissie
Instantie
Instituut voor Agrarisch recht
Plaats
Wageningen
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Arbitragebureau
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter-plaatsvervanger van de geschillencommissie GES
Instantie
Stichting GES
Plaats
Wageningen
Datum ingang
13-06-2011
Datum eind
13-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-08-1998
Datum eind
30-06-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-03-1995
Datum eind
31-07-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-1992
Datum eind
31-07-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)