Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. Vrieze

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. Vrieze "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-05-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting De Eetketen
Instantie
Stichting De Eetketen
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Voedselbank
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klankbordgroep wetenschappelijk vergelijkend internationaal onderzoek naar integriteitsbeleid
Instantie
Raden voor de Rechtspraak in Europa
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Raden voor de Rechtspraak in Europa
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid adviescommissie beroepsethiek
Instantie
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Gedelegeerd lid door generale synode van interim-kerkenraad
Instantie
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Plaats
Ruurlo-Barchem
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Landelijke Vereniging voor Geschillenbeslechting en Minnelijke regeling
Plaats
Baarn
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Landelijke Vereniging voor Geschillenbeslechting en Minnelijke regeling
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter Commissie Gedragscode
Instantie
Bouwend Nederland
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Bezwaarschrift-/Klachtadviescommissie
Instantie
Bureau Financieel Toezicht notariaat en gerechtsdeurwaarders
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Bureau Financieel Toezicht notariaat en gerechtsdeurwaarders
Bezoldigd
Ja
Functie
Algemeen voorzitter van de Arbitragecommissie
Instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Plaats
Zeist
Datum ingang
29-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Member on behalf of the Netherlands
Instantie
UNODC-open-ended Intergovernmental Group of Experts on a Technical Guide for Strengthening judicial integrity and capacity and basic principles of judicial conduct
Plaats
Wenen
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
UNODC
Bezoldigd
Nee
Functie
Jeugdleider
Instantie
Denksportvereniging Ons Genoegen
Plaats
Lochem
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Denksportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Klankbordgroep modelbeleid klachtenregeling
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Klankbordgroep
Bezoldigd
Nee
Functie
Ad hoc docent cursus praktische beroepsethiek voor rechters
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Ad hoc docent Cursus Kort Geding voor Gerechtssecretarissen
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Mentor civiele vonnissen maken
Instantie
SRM
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1988
Soort bedrijf/instantie
Selectiecommissie rechterlijke macht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-04-2013
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-07-2010
Functie
President
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
12-12-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
President
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-1993
Datum eind
11-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
31-01-1989
Datum eind
30-06-1993
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
03-10-1987
Datum eind
30-06-1993
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
12-09-1983
Datum eind
02-10-1987
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-07-1980
Datum eind
11-09-1983
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1979
Datum eind
14-07-1980
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-06-1979
Datum eind
14-07-1980
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-1972
Datum eind
31-12-1978

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)