Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.M.A. 't Hart

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.M.A. 't Hart "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
HART advocaten N.V.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Examencommissie
Instantie
Examencommissie van het Dutch Securities Institute (DSI)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Nederlands Compliance Instituut
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie Serie Recht en Praktijk-Financieel Recht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Redactie Paris Financieel Juridische Reeks
Instantie
Uitgeverij Paris BV
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Grotius Specialisten Opleiding Effectenrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen/CPO
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur
Instantie
Tijdschrift voor Financieel Recht
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-01-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)