Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J.H. Hovens

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J.H. Hovens "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Schrijven van annotaties in Sancties
Instantie
Kluwer
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgever Vaktijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Schrijven van annotaties in Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht
Instantie
Sdu
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgever Vaktijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur, Incidenteel schrijven v. wetenschappelijke artikelen en annotaties
Instantie
-
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker Rechtspraak Aansprakelijkheid & Verzekering
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Instantie
Boom Uitgever
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
29-02-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-03-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)