Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.H.T. Rademaker

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.H.T. Rademaker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Blikopener
Plaats
Zutphen
Datum ingang
16-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting tbv het vergroten van de belangstelling voor kunst bij medewerkers van de rechtbank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
30-04-2006
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
30-09-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
30-09-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
15-04-1996
Datum eind
14-11-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
21-03-1995
Datum eind
14-11-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)