Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.J.L. Wijnveldt

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.J.L. Wijnveldt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Plaats
Arnhem

Nevenbetrekkingen

Functie
Trainer getuigenverhoor
Instantie
Politie Vormingscentrum (SPV)
Plaats
Utrecht, Breda, Vaassen
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Educatief boswachter
Instantie
Gelders Landschap en Kastelen
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Reclassering Leger des Heils
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
16-02-1990
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)