Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. van Linschoten

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. van Linschoten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Gebruikersraad Kennissysteem
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Gebruikersraad
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-07-1987
Datum eind
31-01-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
24-07-1986
Datum eind
05-07-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
26-06-1985
Datum eind
23-07-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
11-09-1985
Datum eind
23-07-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-09-1984
Datum eind
25-06-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Assen
Datum ingang
01-09-1983
Datum eind
31-08-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
01-09-1977
Datum eind
31-08-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)