Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J. Engberts

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J. Engberts "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur losbladig handboek (Groene Serie)
Instantie
Wolters Kluwer
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Wolters Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
28-02-2013
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Kennisoverdracht Wsnp
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur tijdschrift
Instantie
Wsnp Periodiek (tijdschrift)
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst & Commentaar Insolventierecht
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
BCN
Plaats
Zwolle
Datum ingang
11-11-2014
Datum eind
11-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Kerckebosch
Plaats
Zeist
Datum ingang
24-05-2012
Datum eind
06-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerckebosch
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
CPO Nijmegen
Plaats
Nijmegen/Utrecht
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
CPO
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-01-2013
Datum eind
30-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-07-1997
Datum eind
31-12-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
03-07-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
03-07-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
14-09-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)