Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.M. van Gorp

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.M. van Gorp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Militair penitentiair centrum
Plaats
Stroe
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Militair penitentiair centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur van de uitgave Van den Bosch c.s. Militair Straf- en tuchtrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
30-06-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-12-1997
Datum eind
06-12-2006
Functie
Militair lid
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
31-08-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
31-08-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)