Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.E. Schilder

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.E. Schilder "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd afd. constitutionele zaken
Instantie
Directie constitutionele zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van BZK
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken AIVD en MIVD
Instantie
CAOP
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Kennis- en dienstencentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie Gemeente Recht
Instantie
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
30-11-1990
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)