Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. dr.mr. F. Schonewille

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. dr.mr. F. Schonewille "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Mediator
Instantie
Hoefnagels Family Mediation
Datum ingang
01-01-2003
Functie
Vennoot
Instantie
Hoefnagels Family Mediation B.V.
Datum ingang
01-09-2012
Functie
Vennoot
Instantie
Schonewille & Schonewille Legal Mediation
Datum ingang
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht Evangelische basisschool De Olijfboom
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad van Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Prenups
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Association for the promotion of mediation
Datum ingang
15-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Association
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Nalatenschapmediation
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Mediator
Instantie
Stichting Forensische Mediation
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift voor Conflicthantering
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Vrienden van het Vegetarisch Centrum
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SDU, Kluwer en andere instanties
Plaats
Verschillende
Datum ingang
01-07-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Docent
Instantie
Universiteit
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2004
Datum eind
01-09-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
20-06-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)