Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. P.A.T. Hettinga

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. P.A.T. Hettinga "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur
Instantie
P.A.T. Hettinga en D.L. Hettinga-Berendsen Holding B.V.
Plaats
Netterden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Personal Holding
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur
Instantie
Windmolenpark Den Tol Grond B.V.
Plaats
Netterden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Windmolenpark
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice voorzitter
Instantie
Kring De Achterhoek
Plaats
Regio Achterhoek
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Kring afdeling schutterijen
Bezoldigd
Ja
Functie
Duikinstructeur
Instantie
Onderwatersportvereniging Doetinchem (OSVD)
Plaats
Doetinchem
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Duikvereninging
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
St. Walburgisgilde
Plaats
Netterden
Datum ingang
01-03-2000
Soort bedrijf/instantie
Schuttergilde
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Eigenaar
Instantie
Melkvee bedrijf/ akkerbouwbedrijf
Plaats
Netterden
Datum ingang
01-05-1990

Historie beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
07-06-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)