Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. J. Smeets

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. J. Smeets "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-07-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2015
Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Taalvrijwilliger (thans niet actief)
Instantie
Stichting lezen & schrijven
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Mentor van een scholier
Instantie
Giving Back
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Vrijwilligersorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Mede-auteur artikel: Online verkoop in exclusieve distrubtiesystemen: een verkenning van de juridische beperkingen voor het geografisch sturen van online verkoop:
Instantie
Maandblad Vermogensrecht
Plaats
N.v.t.
Datum ingang
01-03-2014
Datum eind
30-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Maandblad Vermogensrecht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Legal Counsel
Instantie
T-Mobile Netherlands B.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2013
Datum eind
01-03-2014
Functie
Advocaat
Instantie
Kneppelhout & Korthals N.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
31-12-2012

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)