Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. J. Montijn

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. J. Montijn "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Buurtmiddelaar Kralingen - Crooswijk
Instantie
DOCK Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
DOCK Rotterdam, Vrijwilligersorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Wetenschappelijk docent en onderwijscoordinator
Instantie
Erasmus School of Law
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
01-04-2015
Functie
Wetenschappelijk docent en onderwijscoordinator
Instantie
Technische Universiteit Delft
Plaats
Delft
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
01-05-2012

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)