Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.E. Kastein

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.E. Kastein "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Claes Claesz Hofje
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Diogenes
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
verhuur/restauratie monumentenpanden
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Hilwis
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Het West Indisch Huis
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
renovatie monumenten panden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
23-07-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
22-07-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)