Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.C. Bours

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.C. Bours "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Datum ingang
01-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat (i.h.k.v. de Raio-opleiding)
Instantie
Van Vollenhoven advocaten
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-03-2014

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
14-11-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-04-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)