Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.F. Hesselink

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.F. Hesselink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
GGZ Delfland
Plaats
Delft / Schiedam
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
15-11-2014
Soort bedrijf/instantie
GGZ
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-01-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
30-07-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-1990
Datum eind
25-05-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)