Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.M. de Bruijn

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.M. de Bruijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-03-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting PACE
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
toezicht sponsorgelden
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie zorginstellingen: Parkhuis, Spectrum, Crabbehoff, Merwewlanden, Internos
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
zorginstellingen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-05-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)