Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P.M.E. Bernini

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P.M.E. Bernini "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Beroepscommissie
Instantie
Stichting Instituut van gerechtstolken en vertalers (Zaandam)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Stichting Oscar Nederland voor pati├źnten en dragers van sikkelcelanemie en thalassemie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-02-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
04-04-2002
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)