Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P. van Essen

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P. van Essen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid organiserend comite 4 mei viering (Den Haag i.s.m. Defensie)
Instantie
Lid organiserend comite 4 mei viering (Den Haag i.s.m. Defensie)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Comite
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
29-02-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-08-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-08-2001
Datum eind
31-08-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)