Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M.F. Holtrop

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M.F. Holtrop "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Kindercentrum de Carrousel/Boemerang
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvanginstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van het bestuur
Instantie
Soroptimist International, club 's-Gravenhage
Plaats
Den Haag
Datum ingang
10-10-2013
Datum eind
10-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Internationale service-organisatie van vakvrouwen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
25-02-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
25-02-2006
Datum eind
24-02-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
25-02-2006
Datum eind
24-02-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-03-2005
Datum eind
24-02-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)