Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.G.L. den Os-Brand

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.G.L. den Os-Brand "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
22-08-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
21-08-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-03-1990
Datum eind
31-12-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
26-04-1985
Datum eind
19-03-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
21-04-1983
Datum eind
19-03-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)