Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.F.M. de Groot

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.F.M. de Groot "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur-Secretaris Schadefonds Geweldsmisdrijven
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
11-05-2015
Functie
Hoofd afdeling Jeugdsancties en -preventie
Instantie
Directie Justitieel Jeugdbeleid Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1989
Datum eind
10-05-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter bestuur
Instantie
Stichting collectieve verzekeringen bij het ministerie van Justitie BZK en VWS
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. voorzitter stichting collectieve verzekeringen
Instantie
Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
19-06-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)