Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.F. Baaij

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.F. Baaij "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
02-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het ressort Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Rusthof
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Musica Poetica
Plaats
Den Haag
Datum ingang
27-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het ressort Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
30-04-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)