Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C.C. van de Schepop

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C.C. van de Schepop "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de jury Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning
Instantie
Stichting Maatschappij en Veiligheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting Maatschappij en Veiligheid
Bezoldigd
Nee
Functie
(voormalig lid en thans) Voorzitter commissie van toezicht
Instantie
PI Haarlem
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
DJI
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Instantie
NVVR
Plaats
Statutair gevestigd te Den Haag
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
22-06-2015
Soort bedrijf/instantie
NVVR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
11-03-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-05-2000
Datum eind
30-06-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)