Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C. Jacobs-Bruining

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C. Jacobs-Bruining "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
PI Haaglanden
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Comissie van Toezicht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Oudercommissies
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
20-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
25-08-2008
Datum eind
19-07-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
19-07-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)