Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Loenhoud-De Wolf

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Loenhoud-De Wolf "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Rotary
Instantie
Rotary Noordwijk Duin- en Bollenstreek
Plaats
Duin- en Bollenstreek
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Rotary
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid ledenraad Rabobank Bollenstreek
Instantie
Rabobank
Plaats
Bollenstreek
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Rabobank
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
06-10-2003
Datum eind
31-12-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)