Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Koole

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Koole "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
06-05-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Deputaatschap relatie kerk en overheid van de gereformeerde kerken
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Woningstichting Goede Stede
Plaats
Almere
Datum ingang
01-04-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Immanuel in Savelugu
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
16-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Hulp bij onderwijs in Ghana
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Woningstichting Groene Stad Almere, De Alliantie
Plaats
Almere
Datum ingang
15-03-2005
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
05-05-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-03-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)