Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Dam

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Dam "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid niet-ambtenaar Commissie van Bezwaar DBZ
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Rechtbanktraining voor Gezinsvoogden (ca. 3x per jaar)
Instantie
Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Jeugdbeschermingsrecht (Cursus ca. 1x per jaar)
Instantie
Erasmus universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-01-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
17-05-2002
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)