Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Bakker

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Bakker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat/partner
Instantie
Ploum Lodder Princen advocaten en notarissen
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Maatschappelijke Adviesraad Rechtsgeleerdheid UU
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht / Rotterdam
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Utrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Adviescommissie Strafrecht
Instantie
NOvA
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
NOvA
Bezoldigd
Nee
Functie
Pensioen B.V.
Instantie
Mr. M. Bakker Holding BV
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Pensioen B.V.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Examencommissie vakkamer Strafprocesrecht
Instantie
NOvA
Plaats
Rotterdam / Den Haag
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
NOvA
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent bijzonder straf (proces) recht
Instantie
Law Firm School
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Law Firm School
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
19-03-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)