Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K. Bozia

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K. Bozia "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Fiscaal vakblad
Instantie
Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (SDU)
Plaats
n.v.t.
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Universitair docente
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Medewerker Bureau Vaktechniek.
Instantie
Meeuwsen Ten Hoopen registeraccountants en belastingadviseurs
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-09-2013
Functie
Advocaat-belastingskundige
Instantie
De Bont advocaten
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
01-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
28-02-2015

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)