Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.W. Bockwinkel

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.W. Bockwinkel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Raad van Commissarissen
Instantie
UVA Minds B.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Zorginstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid commissie van Toezicht
Instantie
P.I. Overamstel, Amsterdam - Het Veer en De Singel
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Toezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Nederlands Jeugd Strijkorkest
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Jeugd Strijkorkest
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
01-04-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-03-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)