Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.L.E. Bakels

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.L.E. Bakels "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
28-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter VvE
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
28-07-2014
Datum eind
27-07-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
30-09-2013
Datum eind
27-07-2015
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Den Haag
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
29-09-2013

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)