Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.J.M. Gielen-Winkster

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.J.M. Gielen-Winkster "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent (2 cursussen: Waardering van getuigenverklaring in strafzaken en Training horen van getuigen)
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Soroptimistclub Utrecht - Nedersticht
Plaats
Nieuwegein / IJsselstein
Datum ingang
05-10-2001
Soort bedrijf/instantie
Soroptimistclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat-Generaal
Instantie
Ressortsparket
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-12-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)