Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.E. Bierling

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.E. Bierling "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter klachtencommissie pati├źnten
Instantie
Bronovo
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris Ouderraad
Instantie
Vlietkinderen, locatie Spetterz
Plaats
Leidschendam
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Buitenschoolse opvang
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Medezeggenschapsraad
Instantie
Openbare basisschool De Margriet
Plaats
Leidschendam
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Openbare basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-08-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)