Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.C. U-A-Sai

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.C. U-A-Sai "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Pychosyntheticus i.o.
Instantie
Praktijk voor psychosynthese 'het luisterend hart'
Plaats
Den Haag
Datum ingang
03-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Praktijk voor psychosynthese
Bezoldigd
Nee
Functie
Beeldend kunstenares
Instantie
zelfstandig
Plaats
Den Haag
Datum ingang
30-04-2012
Soort bedrijf/instantie
zelfstandig
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent cursus Rechtbanktraining voor gezinsvoogden
Instantie
Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Bureau Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-03-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
14-03-2001
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
31-03-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)