Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A.J. de Ridder

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A.J. de Ridder "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Juridisch Adviseur NIFP
Instantie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-05-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid middelbare school
Instantie
Stichting S. Adelbert College
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Middelbare school
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Toetsingsadviescommissie NRGD, advisering over toelating forensisch psychiaters en psychologen tot register
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Beheert register voor gerechtelijk deskundigen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Jurist
Instantie
NIFP
Plaats
Zwolle - Lelystad
Datum ingang
01-05-2005

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)