Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.D. Bellaart

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.D. Bellaart "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Cursus Familieprocesrecht
Instantie
Edulaw/Berk opleidingen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
21-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent (Cursus maken van beschikkingen in het familierecht)
Instantie
SSR
Plaats
Wisselend
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (art. 1:29 BW)
Instantie
Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-08-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
04-04-1991
Datum eind
20-08-2002
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1989
Datum eind
03-04-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1983
Datum eind
01-11-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)