Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.M. van Maurik

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.M. van Maurik "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Raadsadviseur project Wetgeving VPS (Modernisering Wetboek van Strafvordering)
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Straf(proces)recht (incidenteel, 2 maanden per jaar)
Instantie
Universiteit Leiden / Instituut Strafrecht & Criminologie
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-02-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker/auteur
Instantie
Tekst & Commentaar Wetboek van Strafvordering (red. Cleiren/Nijboer)
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
01-11-2004
Soort bedrijf/instantie
Wetboek van Strafrecht (red. Cleiren/Verpalen)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-04-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)