Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.W. van Dongen

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.W. van Dongen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-10-2015
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Clientenraad
Instantie
Zorgcentrum Kennemerduin
Plaats
Heemstede
Datum ingang
15-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Verpleeghuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
10-03-1998
Datum eind
30-07-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
09-03-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)