Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F. Arichi

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F. Arichi "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
Zuid-Hollandse centrale klantencommissie Kinderopvang
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior jurist
Instantie
Ministerie van Buitenlandse zaken, Directie Juridische Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
13-08-2012
Functie
Jurist
Instantie
Kiesraad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
12-08-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)