Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.I. Batelaan-Boomsma

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.I. Batelaan-Boomsma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs
Instantie
Verus, Vereniging voor Christelijk Onderwijs (tot 21-05-2014, Centrum voor Christelijk Onderwijs Besturenraad)
Plaats
Utrecht / Rotterdam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. lid commissie voor geschillen en arbitrage Decentraal Georganiseerd Overleg protestants-christelijk onderwijs
Instantie
Verus, Vereniging voor Christelijk Onderwijs (tot 21-05-2014, Centrum voor Christelijk Onderwijs Besturenraad)
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Eenmalige curus (ca. 3 uur) - nascholing voor WOZ-taxateurs
Instantie
KPE b.v. Kenniscentrum voor Projectadvisering en Educatie
Plaats
Rosmalen
Datum ingang
15-12-2014
Datum eind
15-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Kenniscentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-06-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
14-06-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
30-07-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
11-05-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
17-07-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
31-12-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)