Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.E. Schotte

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.E. Schotte "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Commissariaat
Instantie
Koninklijke Zeelandia Groep BV
Plaats
Zierikzee
Datum ingang
28-05-2014
Soort bedrijf/instantie
producent van bakkerijgrondstoffen
Bezoldigd
Ja
Functie
Statutair bestuurderschap
Instantie
Houdstermaatschappij H.J. Doeleman B.V.
Plaats
Zierikzee
Datum ingang
28-05-2014
Soort bedrijf/instantie
houdstervennootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid ouderraad
Instantie
OBS Gevers-Deutz Terwee
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger
Instantie
Stichting Baby Hope
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-05-2007
Soort bedrijf/instantie
Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger (digitaliseren van volksverhalen)
Instantie
Meertens Instituut
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
Onderzoeksinstituut voor Nederlandse taal en cultuur
Bezoldigd
Nee
Functie
Vakredacteur
Instantie
Kluwer B.V.
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docentlid Opleidingscommissie Master Fiscaal recht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Universitair Docent
Instantie
Universiteit van Amsterdam / Leerstoelgroep Belastingrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2004
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)