Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C. Koekman

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C. Koekman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent (jeugd)strafrecht
Instantie
BJZ Jeugdreclassering Haaglanden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
BJZ
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
Politie Opleidingen Centrum Nederland
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-03-2006
Datum eind
24-07-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-07-2007
Datum eind
30-04-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
14-07-2007
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2001
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
31-12-1998
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
06-10-1992
Datum eind
30-09-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
06-10-1986
Datum eind
05-10-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)