Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.A.G.M. van Rens

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.A.G.M. van Rens "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Jurist arbiter
Instantie
Nederlands arbitrage instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlands arbitrage instituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht politiecellen Haaglanden
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Ontslagcommissie UWV
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Ontslagcommissie UWV
Bezoldigd
Nee
Functie
Jurist arbiter
Instantie
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
Datum ingang
01-11-1999
Soort bedrijf/instantie
Raad van Arbitrage
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen Haaglanden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Toezicht
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-06-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
18-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alphen aan den Rijn
Datum ingang
18-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
18-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
18-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leiden
Datum ingang
18-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
06-06-1999
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-10-1990
Datum eind
15-10-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1986
Datum eind
29-10-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)