Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Weiss

Rechtbank Den Haag



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Weiss "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Buitenlid van de Commissie van Bezwaar
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leiden
Datum ingang
24-04-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leiden
Datum ingang
03-02-1995
Datum eind
23-04-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-05-1990
Datum eind
23-04-1996
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1985
Datum eind
29-05-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1985
Datum eind
29-05-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-03-1979
Datum eind
30-06-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)