Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Nunes

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Nunes "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en procureur
Instantie
Boekel de Nerée
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Jos Withagen Fonds, stichting die jaarlijks een prijs toekent voor de beste wetenschappelijke media productie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
28-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting media
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder Meesterteken B.V.
Instantie
Meesterteken B.V. bij Boekel De Nerée
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
21-04-2005
Soort bedrijf/instantie
Advocatuur Praktijk B.V.
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuuder Meester Beheer B.V.
Instantie
Meester Beheer B.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
27-12-2000
Soort bedrijf/instantie
Pensioen B.V.
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder Meester Werken B.V.
Instantie
Meester Werken B.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
27-12-2000
Soort bedrijf/instantie
Voormalige advocatuur praktijk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-09-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)