Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D. Aarts

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D. Aarts "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus Inleiding vonnissen schrijven
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Lijstarbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent (schriftelijke cursus op het terrein van het civiele bewijsrecht)
Instantie
E-Wise
Plaats
Den Haag
Soort bedrijf/instantie
E-wise (legt zich toe op aanbieden van curussen via internet)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
10-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
13-11-1998
Datum eind
30-06-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
15-01-1996
Datum eind
31-03-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)